Previous slide
Next slide

Marine
Hjemmeværnet

Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for farvandsovervågning, redning, havmiljø og bevogtning. I samarbejde med, Politi, SKAT, kommuner og havforskere deltager Marinehjemmeværnet også i løsningen af en række civile opgaver.
 
Værnets fartøjer er udrustet med hurtigtgående gummibåde, moderne navigations- og kommunikationsudstyr samt udstyr til rednings- og havmiljøopgaver. Fartøjerne ligger i havne rundt om i hele landet. De frivillige besætninger er parate til at rykke ud hele døgnet inden for en time.

Her, kan du klikke på logoet, for at få flere informationer.
De har over 30 enheder på landsplan - hvor du kan finde din kommende Marine Hjemmeværns-enhed

MARINEHJEMMEVÆRNET

VI STILLER OP..!

Det vi gør i dag, forbereder os på i morgen

MARINEHJEMMEVÆRNET