Previous slide
Next slide

Flyver
Hjemmeværnet

Flyverhjemmeværnet er en særligt specialiseret del af Hjemmeværnet, som først og fremmest har til opgave at støtte Flyvevåbnet med at bevogte og sikre de danske flyvestationer.
Flyverhjemmeværnet har også aftaler med civile lufthavne om hjælp i krisesituationer og støtter ligeledes andre myndigheder, som fx politiet, ved eftersøgninger og naturkatastrofer.

Flyverhjemmeværnet er organiseret i eskadriller, som er fordelt rundt omkring i Danmark. Eskadrillerne er tilknyttet en militær flyvestation eller civil lufthavn, men Flyverhjemmeværnets frivillige kan sendes ud til opgaver i hele landet, når der er brug for det.

Her, kan du klikke på logoet, for at få flere informationer.
- hvor du kan finde din kommende Flyver Hjemmeværns-enhed

FLYVERHJEMMEVÆRNET

VI STILLER OP..!

Det vi gør i dag, forbereder os på i morgen

FLYVERHJEMMEVÆRNET