FLYVERHJEMMEVÆRNET

Previous
Next

Flyver
Hjemmeværnet

Flyverhjemmeværnet er en særligt specialiseret del af Hjemmeværnet, som først og fremmest har til opgave at støtte Flyvevåbnet med at bevogte og sikre de danske flyvestationer.
Flyverhjemmeværnet har også aftaler med civile lufthavne om hjælp i krisesituationer og støtter ligeledes andre myndigheder, som fx politiet, ved eftersøgninger og naturkatastrofer.

Flyverhjemmeværnet er organiseret i eskadriller, som er fordelt rundt omkring i Danmark. Eskadrillerne er tilknyttet en militær flyvestation eller civil lufthavn, men Flyverhjemmeværnets frivillige kan sendes ud til opgaver i hele landet, når der er brug for det.
FLYVERHJEMMEVÆRNET

VI STILLER OP..!

Det vi gør i dag, forbereder os på i morgen

ZOOM IND på kortet. Klik på et af ikonerne og få flere informationer om den nærmeste enhed til hvor du bor.

FLYVERHJEMMEVÆRNET