Dine Rettigheder:

Sådan behandler vi dine personoplysninger som ansøger om optagelse i Hjemmeværnet via finddithjv.dk og hjv.dk

På denne side finder du information om hvordan vi behandler dine personoplysninger som ansøger om optagelse i Hjemmeværnet, samt hvilke rettigheder du har i denne forbindelse.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:
Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn
Jonstruplejren
Jonstrupvej 240, 
2750 Ballerup
Distriktets hovednummer: +45 7282 0850
E-mail: hdkve@hjv.dk

2. Formål og retsgrundlag for behandlingen
2.1 Formål
Formålet med Hjemmeværnets behandling af dine personoplysninger er  at rekruttere frivillige til Hjemmeværnet.
2.2 Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er fastsat i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra 1, om samtykke hvor den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
3. Kategorier af personoplysninger
Kategorien af personoplysninger er: almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, hvornår du træffes bedst, samt hvilken værnsgren du er interesseret i.
4. Modtagere af personoplysninger
Dine personoplysninger videregives til myndigheder i Hjemmeværnets koncern og behandles af vores databehandler.
5. Opbevaring af dine personoplysninger
Dine personoplysninger vil blive opbevaret i et år fra det tidspunkt hvor vi har modtaget dem.
6. Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige jf. pkt. 1. Dine rettigheder indebærer bl.a.:
• Ret til indsigt: Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn behandler om dig. 
• Ret til sletning: Du kan have ret til at få slettet dine personoplysninger som behandles på baggrund af denne samtykkeerklæring, såfremt du f.eks. trækker dit samtykke tilbage. 
• Ret til begrænsning af behandling: du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 
• Ret til at trække dit samtykke tilbage: Hvis du trækker dit samtykke tilbage, berører dette ikke lovligheden af behandlingen som Hjemmeværnet har foretaget af dine personoplysninger, inden dit samtykke blev trukket tilbage.
7. Klage til Datatilsynet
Hvis du ønsker at klage over Hjemmeværnets behandling af dine personoplysninger, skal dette ske til: Datatilsynet Borgergade 28,5 1300 København K Tlf.: 33 19 32 00 dt@datatilsynet.dk